สรุปข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,305 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,254 คน และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 17 คน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเรือนจำ 32 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 4,394,915 คน มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,567 คน รวมทั้งหมด 4,305,699 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบการรักษาพยาบาล 59,579 คน แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 22,705 คน และโรงพยาบาลสนาม 36,874 คน โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตสะสม 29,637 ราย ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 135,893,448 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 56,546,351 คน เข็มที่ 2 จำนวน 52,043,533 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 27,303,564 คน

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ว่า ในที่ประชุมรายงานผลและประเมินทิศทางการทำงาน หลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดประเทศ และปรับพื้นที่โซนสีจังหวัดให้มาตรการผ่อนคลายลง จากสีส้มเป็นสีเหลืองทั้งหมด และมีพื้นที่สีใช้มาตรการสีเขียว 17 จังหวัด และที่ประชุมจะพิจารณาปรับพื้นที่โซนสีให้ผ่อนคลายมากขึ้นจากสีเหลืองเป็นสีเขียว รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีฟ้ามากขึ้น เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในบรรยากาศที่สามารถจะผ่อนคลายมาตรการได้ และจะปรับมาตรการอื่น เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเดินได้สะดวกกว่าเดิม สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้คล่องตัว ลดภาระการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายส่วนที่มีข้อกังวลและต้องจับตาคือหลังจากเปิดสถานศึกษาเต็มรูปแบบ โดยต้องมีมาตรการรองรับไว้ ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมในวันที่20 พฤษภาคมด้วย ที่ผ่านมาพิจารณามาหลายรอบแต่ทางสาธารณสุข ยังมีความกังวลอยู่ แต่ในครั้งนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยดูจากวิธีการจัดการตนเองเมื่อติดเชื้อเป็นไปด้วยดี คิดว่าน่าจะได้รับการพิจารณา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 17 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติจะพิจารณา ซึ่งเท่าที่ทราบเบื้องต้น ยังไม่ได้เริ่มพูดคุยกันเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมลดระดับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น คงจะทำให้ความจำเป็นต้องลดลงด้วย โดยอาจต่อเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคงเป็นเวลาสั้น ๆ แล้วค่อยหายไปในที่สุด ส่วนกรณียังไม่ประกาศบังคับใช้พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แม้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 21 กันายายน 2564 นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะประกาศใช้เป็นพ.ร.ก.หรือนำไปจัดเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพราะจากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้เห็นว่ามีความจำเป็นน้อยลงจากที่คิดไว้ตอนแรก และอาจต้องนำพ.ร.ก.ดังกล่าวมาปรับแก้ไขบางส่วนอีกครั้ง

เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 524,651,790 คน เพิ่มขึ้น 762,306 คน เสียชีวิต 6,294,490 ราย เพิ่มขึ้น 1,561 ราย รักษาหาย 494,425,652 คน สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 84,657,468 คน เสียชีวิต 1,027,915 ราย 2 อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 43,128,786 คน เสียชีวิต 524,293 ราย 3 บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 30,741,811 คน เสียชีวิต 665,376 ราย 4 ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 29,263,304 คน เสียชีวิต 147,648 ราย 5 เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อ 25,956,837 คน เสียชีวิต 138,349 ราย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ย้อนเจ็ดปีที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศ ซึ่งบ้านเมืองมีเต็มไปด้วยปัญหา แต่ในช่วงรัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษมากมาย แต่ได้ใช้อย่างจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และองค์กรอิสระ ซึ่งหลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ประเทศมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนกว่า 40 ล้านคน จากนั้นรัฐบาลได้มาจากการเลือกตั้ง มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนภาพรวมใหญ่ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าใจและเห็นภาพบ้านของเราในอนาคต เดินไปสู่เป้าหมายที่ตรงกันภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวางรากฐานของประเทศในทุกๆ ด้าน พร้อมกันนี้รัฐบาลตระหนักว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ มีความไม่แน่นอน และอาจยืดเยื้อ โดยรัฐบาลจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และพร้อมที่จะปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชน ในระยะต่อไป ซึ่งแม้ไทยจะเจอกับเรื่องวิกฤติซ้อนวิกฤติ จากโรคโควิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงเกิดความแตกแยกทางความคิด แต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote หรือเว็บไซต์ คลิก ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2565

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะ โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ว่า ตำรวจนครบาล ได้ระดม กำลังตำรวจ จากหลายหน่วยงาน ทั้ง บช.น. ตำรวจภูธรภาค 1 และภาค 7 ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจตระเวนชายแดน ไว้จำนวน 16,817 นาย ดูแลหน่วยเลือกตั้ง รวม 6,817 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผู้มีใช้สิทธิ์กว่า 4 ล้านคน โดยตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ติดตามจับกุมการกระทำผิด 4,295 ผู้ต้องหา 4,309 คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการทำลายป้ายหาเสียง 6 คดี ทราบตัวผู้ต้องหาที่สน.หนองค้างพลู 1 คดี ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด แค่ไม่ให้ปิดบังหน้าร้านเท่านั้น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรา ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 18 นาฬิกา ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 18 นาฬิกา ห้ามกระทำผิดลักษณะดังดล่าว รวมถึงการหาเสียงที่ห้ามตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 18 นาฬิกา - 22 พฤษภาคม เวลา 17 นาฬิกา

ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดที่ 1605.98 จุด ลดลง 14.35 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่า 62,659 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 616.15 จุด ลดลง 5.64 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5,536 ล้านบาท

นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จของกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันซีเกมส์ ว่า การแข่งขัน "ซีเกมส์2021" ที่เวียดนาม ถือว่าทีมชาติไทยทำได้เกินเป้าหมาย เนื่องจากได้มา 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง เกินเป้าจากที่วางไว้เพียง 1 เหรียญทอง ถือว่าเป็นความสำเร็จของสมาคมที่น่าประทับใจ ส่วนข้อเท็จจริงกรณีนักกีฬาปันจักสีลัด นายศรานนท์ กลมพันธุ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 95 กิโลกรัม แข่งขันกับนักกีฬาปันจักสีลัด ทีมชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นลูกชายของประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขัน หลังจากนักกีฬาไทย ถึงแม้พยายามจะออกอาวุธด้วยการเตะ เพื่อหวังทำคะแนน ใส่คู่ต่อสู้อย่างหนัก แต่กลับดูเหมือนว่าไม่เป็นผลทั้งๆที่เป็นรุกทำคะแนนอยู่ฝ่ายเดียวแทบจะตลอด แต่คะแนนกลับไม่ขึ้น และยังถูกตัดแต้มตัดคะแนน จนทำให้คะแนนนักกีฬาไทยติดลบ โดยเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับวงการปันจักสีลัตซีเกมส์อีก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝน พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจส่งผลให้ เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งทำให้พื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น จึงขอให้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในช่วงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง