นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ได้ใช้กลยุทธ์ 3 ข้อ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่น

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 129

ดร.ปฏิมา จงเจริญธนาวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวระหว่างการเสวนาเรื่อง ทางออกของการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ว่า แผนฉบับนี้มีความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับทุกคนและทุกพื้นที่ ซึ่งความยากจนข้ามรุ่นถือเป็นประเด็นสำคัญตามแผนฉบับนี้ด้วยเช่นกัน โดยในัปัจจุบันนี้พบว่าตัวเลขประชากรที่มีความยากจนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 เป็นตัวเลขในปี 2563 และไม่สามารถติดตามได้ว่า ยังมีใครติดอยู่ในกับดักความยากจนอย่างไรอีกบ้าง แต่จากการสำรวจข้อมูลตัวอย่างซ้ำพบว่า ประชากรที่มีความยากจนมากที่สุด ยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และยังไม่หลุดพ้นจากภาวะนี้ได้ สะท้อนถึงโอกาสที่คนยากจนเข้าสู่การเป็นคนที่มีรายได้สูงยากมากกว่าเดิม ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ได้เข้ามาซ้ำเติมทำให้มีประชากรเกิดความยากจนเฉียบพลัน เกิดสภาวะการเรียนรู้ถดถอย และมีโอกาสที่จะส่งต่อมรดกความยากจนไปยังงลูกหลานมากขึ้น

พร้อมระบุว่า แผนฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่นครอบคลุมตั้งแต่เด็กปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าให้เป็นแรงงานที่มีทักษะต่อไปในอนาคต ซึ่งจะไม่ได้ดูเพียงแค่เด็กเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวไปด้วย ซึ่งใช้ 3 กลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า มีฐานข้อมูลอย่างชัดเจนให้ความช่วยเหลือยอ่างตรงจุด และการบูรณาการกลไกการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน

ดร.ปฏิมา กล่าวด้วยว่า เรื่องของฐานข้อมูลถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหานี้ หากมีการเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ เพื่อให้ได้เป็นเห็นปัญหาที่มีความแตกต่างกัน สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร


 
ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง