โจทย์ข้อสอบ O-net
256 views
0
0

โดย อาจารย์รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ออกอากาศทาง CU Radio FM 101.5 MHz วันที่ 29/08/2562