ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และได้รับของที่ระลึกจากสถานีวิทยุจุฬาฯ

สถานีขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม ทุกความเห็นและคำแนะนำของท่านจะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพรายการ การออกอากาศ และบริการต่างๆของสถานีต่อไป

สถานีได้สุ่มจับรางวัลเลือกผู้โชคดีจำนวน 40 ท่าน โดยสามารถดูรายชื่อได้จากภาพด้านล่าง ของรางวัลประกอบด้วย
1. Flashdrive 32 GB จำนวน 20 รางวัล
2. ร่ม CU Radio จำนวน 20 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีที่มี่รายชื่อ Email Address นี้ ให้ส่งชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ส่งมาที่ prcuradio@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการรับของที่ระลึก

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง