แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic P7

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic P7 จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. นายนรวร ชูศรี
2. นายฉัตรชัย บุญยางกาย

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ท่าน มารายงานตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องทางการรายงานตัวให้ท่านทราบตามช่องทางอีเมลของท่าน หากพ้นกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง