โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”จ.สระบุรี
"สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”จ.สระบุรี "

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”จ.สระบุรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษาของเยาวชน ภายใต้หลักการแห่งการกระจายโอกาส สร้างความเท่าเทียมให้แก่นักเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยตระหนักในเรื่องของการเสริมสร้างสังคมคุณภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการศึกษานับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม เกือบ 200 คน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
กิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะแนวระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS 66 ซึ่งที่ผ่านมาระบบ TCASมีการปรับและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนทุกคนต้องติดตามและทำความเข้าใจ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ท่านวิทยากร คือ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อดีตผู้จัดการระบบ TCAS ที่จะมาแนะนำช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำไปวางแผนการเข้าศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสอบทุกสาขาวิชา ทำอย่างไร เราจะสนุกกับการเรียน โดยวิทยากรจาก สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ทางสังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต อาชีพ รวมถึงรูปแบบการศึกษาของคนในอนาคต ดังนั้นนักเรียนควรจะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ ซึ่งช่วงบ่ายจะได้มีกิจกรรมสร้าง Mindset แห่งความสำเร็จ ในยุคดิจิทัล โดย คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา ที่จะมาปลุกพลังความคิดพิชิตความสำเร็จให้กับนักเรียน

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง