ขอเชิญรับชมกิจกรรมการคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 74 รอบสุดท้าย

การคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 74 รอบสุดท้าย พบกับ Finalist ทั้ง 30 คน และกรรมการรับเชิญสุดพิเศษ

วันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/cucheerleader

#iamgreaterthaniwas #cucl74audition #cucl74supervote #cucl74 #cucl

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง