งานเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์รูปแบบใหม่หลัง New Normal"

งานเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์รูปแบบใหม่หลัง New Normal"

วิกฤติโควิด 19 เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวอย่างไร พบกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และฟังมุมมองของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี จะมีทิศทางอย่างไร พบกับ
ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
คุณสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน
คุณอชิรญา ธรรมปริพัตรา กรรมการผู้จัดการ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด
คุณวรรณวิภา ภานุมาส ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.
อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว ผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับชมการถ่ายทอดสด

ทาง Facebook Live : สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
https://www.facebook.com/สำนักบริหารวิจัย-จุฬาฯ-156870528077687

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง