เสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย”

กลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” ร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมอวัยวะเทียมทั้งมิติด้านการแพทย์ สังคม และโอกาสทางธุรกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกที่ดำเนินงานโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายในปัจจุบัน

วิทยากรในการเสวนาประกอบด้วย:
ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร จากภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Meticuly ที่จะมาพูดถึงกระบวนการการผลิตกระดูกเทียมที่มีความแข็งแรง ออกแบบด้วยความแม่นยำสูง เพื่อให้เข้ากับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคนไข้ อันช่วยยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม

ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมเบ้าสะโพกเทียมที่ทางภาควิชาได้พัฒนาขึ้น ความน่าสนใจประโยชน์และคุณค่ากับสังคม และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงนวัตกรรมชิ้นส่วนทดแทนกระดูก ที่มีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก ซึ่งทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ

CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ที่ www.facebook.com/ChulalongkornUniversity วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับชมการเสวนาย้อนหลังทาง Facebook Live ได้ทาง :
ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง