ขอเชิญร่วมรับชมสัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่าน ZOOM และ Facebook Live https://www.facebook.com/chulasocanth

พบกับการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL1MP1ads7YnVVtP_UAky2RkwAz5szcfC_ZEvIwP8O0r4LnA/viewform

สามารถดาวน์โหลดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://cuir.car.chula.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09-5919-8923 หรือ 06-2236-3709

Download เอกสารประกอบการสัมมนา
รับชมสัมมนาดุษฎีนิพนธ์เเละวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาเเละงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง