รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬา “คนฆ่ามะเร็ง”

เชิญชวนชาวจุฬาฯ รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คนฆ่ามะเร็ง” โดย อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล แพทย์ผู้พัฒนายารักษามะเร็งเพื่อคนไทย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง