รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬา “จุฬาฯ ใบยา วัคซีน ความภาคภูมิใจไทย ความหวังโลก”

เชิญชวนชาวจุฬาฯ รับฟังเรื่องราวดีๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“จุฬาฯ ใบยา วัคซีน ความภาคภูมิใจไทย ความหวังโลก” โดย ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO & Co founder ใบยา ไฟโตฟาร์ม สตาร์ทอัพผู้พัฒนาวัคซีนโควิด 19 จากใบพืช

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง