ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และรายละเอียดการมารายงานตัวให้ท่านทราบตามช่องทางอีเมลของท่าน ในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง