ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล (P7)

ตามที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล (P7) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง