ขอเชิญชมรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 212 การแสดงคอนเสิร์ต “สดับพิณเพลงสยาม” โดย “วงทิพย์นรี”

เนื่องด้วยมีผู้สนใจชมการแสดงจำนวนมากและจองมาเต็มจำนวนแล้วค่ะ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขอปิดรับจองที่นั่งนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-3634 ในวันเวลาราชการ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย ขอเชิญชมรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 212 การแสดงคอนเสิร์ต “สดับพิณเพลงสยาม” โดย “วงทิพย์นรี”
ผลงานการเรียบเรียงของ ณัชชา พันธุ์เจริญ • พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา • ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ
ในรูปแบบวงเครื่องสายผสมเปียโน / Piano Trio / Piano Quartet / Piano Quintet

บทเพลง: เขมรไทรโยค / คลื่นกระทบฝั่ง / เต่ากินผักบุ้ง / นางครวญ / พม่าแปลง / มอญยาดเล้ / มอญอ้อยอิ่ง / ราตรีประดับดาว / ลาวกระทบไม้ / ลาวดวงดอกไม้ / ลาวดวงเดือน / สร้อยสนตัด

นักดนตรี: ณัชชา พันธุ์เจริญ (ซอสามสาย) / กันต์ อัศวเสนา (ซอด้วง) / พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (ซอด้วง/เปียโน) / สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ (ซออู้) / ตรีทิพ กมลศิริ (เปียโน) / พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช (เปียโน) / จินตะหรา สีตลายัน (เปียโน) / ตวันรัตน์ มีวงศ์โฆษ (ขลุ่ย/คลาริเน็ต) / อชิมา พัฒนวีรางกูล (ขิม/ไวโอลิน) / บุญธิดา อินทกาศ (ไวโอลิน) / อ้อมพร โฆวินทะ (วิโอลา) / สมรรถยา วาทะวัฒนะ (เชลโล) / ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ (โทน-รำมะนา) / สีชมพู นรภูมิพิภัชน์ (ฉิ่ง)

นักร้อง: ชัยทัต โสพระขรรค์ / กิตตินันท์ ชินสำราญ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมการแสดงสด (Live Video) ได้ทาง https://www.facebook.com/cuartculture/

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง