Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง
115 views
0
0

มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับองค์กรภาคีภาคสังคมและภาคีสื่อร่วมพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แถลงข่าวเปิดโครงการ Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมที่ดีในการทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเป็นอาสาสมัคร การร่วมบริจาคเงิน การให้ความรู้ความเชี่ยวชาญแก่ผู้ที่ทำงานในภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริม ให้ทุกคนที่อยู่ในสังคม ได้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ในการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน