การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระปี 2563-2567
144 views
0
0

สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระปี 2563-2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมจุฬาฯ ก่อนจะมีการเสนอรายชื่อจากคณาจารย์จุฬาฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2563