นายก สสดย. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน
107 views
0
0

นายก สสดย. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนโดยพบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กเล่นเกมกว่าร้อยละ 85 โดยมากกว่าร้อยละ 61 ระบุสาเหตุว่า "ไม่มีอะไรทำในเวลาว่างที่ดีไปกว่านี้ " ซึ่งทำให้เป็นโจทย์ปัญหาคือทำอย่างไรจะต้องให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา เพื่อทำภารกิจอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย พร้อมแนะให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญประเด็นปัญหาเด็กติดเกมให้มากขึ้น #Chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ