ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ แถลงความคืบหน้าการทดสอบ ChulaCOV-19 ระยะที่ 1
88 views
0
0

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ChulaCOV-19 ว่า เป็นวัคซีน mRNA ซึ่งมีการใช้ในทั่วโลก และมีการอนุมัติฉุกเฉินในบางประเทศแล้ว จากการทดลองครั้งล่าสุดในหนูทดลองพบว่า สามารถป้องกันพร้อมลดจำนวนเชื้อในจมูกและปอดไปอย่างน้อย 10 ล้านเท่า โดยจะเริ่มทดลองทางคลินิกในมนุษย์ ช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ ส่วนระยะที่ 2 อาจจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป #chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ