นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19
74 views
0
0

ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงการนำสารสกัดจากสมุนไพรในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า พบว่ามีสมุนไพรหลายตัวที่มีสารในการช่วยระงับยับยั้งเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ เช่น รูติน ที่ได้มาจากการสกัดจากผิวส้ม และพบในชาเขียว แม้ว่าจะพบสารที่ออกฤทธิ์ดีแล้ว แต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างของสารในการออกฤทธิ์เฉพาะส่วนต่อไป

ส่วนอ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การค้นพบสารเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า ยังจำเป็นต้องได้รับการวิจัยในระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ