นวัตกรรมยาพ่นคอและจมูกโดยสารสกัดจากลำไย
92 views
0
0

- ลำไยถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรภาคเหนือปลูกกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ในบางฤดูกาลมีราคาตกต่ำ โดยมีกิโลกรัมละ 2 บาทที่หน้าสวน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
- จึงทำให้ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไย สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มากกว่าการรับประทาน
- ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือ "ยาพ่นคอและจมูก" เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส ซึ่ง ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ ยืนยันว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายและไม่ตกค้างในร่างกาย ที่สำคัญยังออกฤทธิ์เฉพาะที่ได้อีกด้วย และจากการวิจัยที่ผ่านมายังพบด้วยว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
- ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ ย้ำว่า ขณะนี้ได้มีการจดสิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรมนี้แล้ว เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดต่อไปในอนาคต
#chularadioplus

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ