อธิการบดีจุฬาฯ ยืนยันว่า พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
53 views
0
0

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง "ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส" ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฎิบัติการ รุ่นที่ 90 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อนำมาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนมาสู่ระดับประเทศในอนาคต
.
อธิการบดีจุฬาฯ ยืนยันว่า พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
#Chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ