องค์กรภาคประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ในการตรวจข่าวสาร เนื่องใน "วันป้องกันข่าวลวงโลก"
46 views
0
0

"เพราะเราทุกคนในสังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกัน #Fakenews ได้"
.
2 เมษายนของทุกปี เครือข่ายองค์กรตรวจสอบข่าวสากล หรือ International Fact-Checking Network – IFCN
ประกาศให้เป็น “วันตรวจสอบข่าวลวงโลก” หรือ International Fact-Checking Day 2021 เพื่อให้ผู้คนในสังคมจะให้ความสำคัญกับ ‘ข้อเท็จจริง’ และ ‘การตรวจสอบข้อเท็จจริง’ กันให้มากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ข่าวลือข่าวลวงเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีจุดจบสิ้น
.
อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการร่วมกันตรวจสอบข่าวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และอยากฝากว่า ทักษะการคัดกรองข่าวในสื่อดิจิทัล มีความสำคัญอย่างมาก เพราะข่าวสมัยนี้ รวดเร็วและถูกนำไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง ดังนั้นการคัดกรองด้วยสติ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสังคมไทยจากข่าวปลอมได้

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ