DIRU คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คิดค้นนวัตกรรมเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอม Thai D.I.Machine
427 views
0
0

ปัจจุบันเมื่อมีเว็บไซต์ข่าวปลอม ผู้ใช้งานบางส่วน ยังไม่ทราบว่าข่าวที่ได้รับมานั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน
หน่วยปฏิบัติการวิจัย DIRU คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้เปิดตัวนวัตกรรม "Thai D.I. Machine" เพื่อช่วยตรวจสอบว่า ข่าวที่ได้รับมาเป็นข่าวจริงหรือไม่
เว็บไซต์นี้ใช้ง่าย เพียงแค่ Copy ข้อความที่ได้รับมาแล้ว Paste ลงในเว็บไซต์เพื่อให้เครื่องมือตรวจสอบและยังมีคุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย
- มีข่าวจริงให้ตรวจสอบ และต่อยอด
- ผู้ใช้ให้คะแนนของข่าวได้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ได้ที่ www.thaidimachine.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ