จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
211 views
0
0

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา สาขาวิชาระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ และสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ได้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ