จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
392 views
0
0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับนิสิต-บุคลากรจุฬาฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการหรืออาการน้อย ณ อาคารจันทนยิ่งยง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป.
#Chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ