จุฬาฯ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สองแห่ง เพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง
219 views
0
0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน 2 แห่ง เพื่อให้การกระจายวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ที่ชั้น 4 อาคารจามจุรี แสควร์ และห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยคาดว่าจะมีศักยภาพในการรองรับประชาชนวันละ 2,000-2,500 คน

ขณะเดียวกันในระยะแรกนี้ การฉีดวัคซีน จะให้กับผู้ที่ทำงานกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการศึกษา พนักงานทำความสะอาด หรือพนักงานไปรษณีย์ ที่ได้รับการลงทะเบียนหรือจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลงทะเบียนมากขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิต และประชาชนทั่วไปในอนาคต

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ