คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “รถดมไว" เพื่อนําสุนัขดมกลิ่นคัดกรองโควิด-19
297 views
0
0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “รถดมไว" เพื่อนําสุนัขดมกลิ่นคัดกรองโควิด-19 ออกปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยทั้งผู้ที่มารับการตรวจ และสุนัขที่ปฎิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ในแต่ละรอบสุนัขสามารถดมกลิ่นได้รอบละ 12 ตัวอย่าง สามารถตรวจได้วันละ 600 ถึง 1,000 ตัวอย่าง
#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ