คณะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ใช้เครื่องตรวจกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา
204 views
0
0

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องมือตรวจกลิ่นเหงื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา มาใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจแบบ Antigen Test Kit นั้น เข้ารับการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น เพราะมีความแม่นยำว่าร้อยละ 95

ด้านประชาชนที่เข้ารับการตรวจยืนยันว่า นวัตกรรมนี้ช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น และทำให้ทราบผลได้ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ #chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ