นักวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมเส้นโปรตีนจากไข่ขาว Tann:D
184 views
0
0

นักวิจัยจากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ และ อาจารย์ ดร. ธันยวัน สวนทวี ร่วมกันวิจัยก่อตั้ง บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด เพื่อพัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เส้นอาหารจากโปรตีนไข่ขาว หรือ Tann : D

Tann : D เป็นอาหารทางเลือกและได้พลังงานจากโปรตีน สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งของคาวและของหวานช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนมากกว่าการรับประทานอาหารเส้นปกติถึง 3 เท่า เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่ต้องการลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ โดยมีทั้งแบบเส้นอุด้ง และเส้นหมี่

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ