จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย เรียนรู้หลักสูตร“เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”
342 views
0
0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ขับขี่อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”

ซึ่งจะให้ความรู้แก่บุรุษไปรษณีย์นำร่องกว่า 20,000 คนถึงวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์ม CU Neuron

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถบอกต่อไปอีก 10 คน เพื่อให้เกิดการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจำนวนกว่า 200,000 คนภายในปี 2565 นี้

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ