บทบาทของนิติทันตวิทยากับการยืนยันอัตลักษณ์แก่ผู้เสียชีวิต
351 views
0
0

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักนิติทันตวิทยาในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสำหรับผู้เสียชีวิตมีความสำคัญเทียบเท่ากับการตรวจด้วยดีเอ็นเอ หรือลายนิ้วมือ

- เพราะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ หรือถูกเพลิงไหม้ได้
- แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ในขณะนี้คือผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนเพียง 24 คน เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนทันตแพทย์กว่า 20,000 คน

#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ