สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
377 views
0
0

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจเพื่อสนับสนุนให้อายุคนไทยยืนยาวเกิน 100 ปี ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการกุศลและเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย พร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมด 10 กิจกรรม เช่น

- การบริจาคโลหิต “CU Blood”
- วิ่งแบบ Virtual Run “I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ”
- การแข่งขันกีฬา E-Sport

ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯสร้างสรรค์ยกกำลังสิบ” ซึ่งจะมีกิจกรรมไปตลอดทั้งปี 2565 นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป

#chularadioplus

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ