ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ จุฬาฯ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร
119 views
0
0

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้ง "ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์" ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติที่เสมือนจริงอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มทักษะให้มากขึ้น
ห้องปฏิบัติการจะมีสองส่วนได้แก่

- การฝึกหัตถการกับร่างสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการบริจาค
- ห้องผ่าตัดเสมือนจริงที่มีการปลอดเชื้อเท่าเทียมกับโรงพยาบาล

ทำให้นิสิตและบุคลากรที่สนใจสามารถฝึกหัตถการกับสัตว์เลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับห้องเรียนแบบ Smart Classroom เพื่อให้มีทักษะทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นด้วย
#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ