การร่วมลงนามวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
107 views
0
0

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home แถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โดยมีคุณสมบัติแบบพรีไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แบบจำเพาะได้ ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่มาภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยส่วนในการดูแลควบคุมคุณภาพ และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไป #chularadioplus

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ