4 สุดยอดผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก คิดและทำอะไรช่วงโควิด-19
176 views
0
0
"ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สุดยอดผู้บริหารจากองค์กรระดับโลกคิดและทำอะไรกันช่วงโควิด ไม่ใช่แค่ดูแลธุรกิจ แต่ดูแลสังคมด้วย

Sundar Pichai CEO ของ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google Youtube)

Google ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ถูกต้องและเข้าถึงง่ายแก่คนที่เข้ามาใช้ มีการคัดกรองข้อมูลปลอมออกจากระบบเพื่อป้องกันอันตราย

Elon Musk เจ้าของ Tesla

วิพากษ์วิจารณ์นโยบายแต่ละรัฐของสหรัฐที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook

- ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับโควิด ให้ถูกต้อง กำจัดข้อมูลปลอม ตรวจสอบธุรกิจที่เกิดขึ้นบน Facebook
- หาเงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือช่วงโควิด
- สนับสนุนเรื่องการศึกษา

Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft

สนับสนุนเรื่องการแพทย์อย่างเต็มที่
______________
รายการ Biz Genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School