ประเมินภาพรวมธุรกิจในวันที่ตัวเลขเศรษฐกิจติดลบ
175 views
0
0
"ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สภาพัฒน์เผยตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2563 ติดลบ เศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่โตน้อยลงหรือไม่โต แต่ติดลบ เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับ ประเมินภาพรวมธุรกิจในวันที่ตัวเลขเศรษฐกิจติดลบ

• ประเทศไทยพึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในวันที่ไร้เงานักท่องเที่ยว เศรษฐกิจหดตัว
• สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค การนำเข้า-ส่งออก ชะงัก
• ตัวเลขคนตกงานน่าหวั่นใจ
_______________
รายการ Biz Genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16