ภาครัฐควรสื่อสารอย่างไรในวิกฤต Covid-19
103 views
0
0
" ในภาวะวิกฤตสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่คือ ความจริงที่ควรรู้ว่าประชาชนกังวลเรื่องอะไรและต้องคลายความกังวลในเรื่องนั้นๆ "

ในภาวะวิกฤตโควิด-19 การสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและลดความตื่นตระหนกของประชาชน ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการสื่อสารของภาครัฐ ช่วงภาวะวิกฤต ควรมีดังนี้
.
1. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อควบคุมข้อมูลข่าวสาร เป็นข้อมูลทางเดียว ไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และลดการเกิดข่าวลือให้มากที่สุด
2. กำหนดโฆษกที่สามารถสื่อสารได้สั้นและตรงประเด็น รวมถึงมีการสื่อสารด้วยลักษณะท่าทาง น้ำเสียง ที่เหมาะสม มีความเป็นมนุษย์และมีความรู้สึกร่วมไปกับประชาชน โดยส่วนมากหากโฆษกเป็นผู้นำ จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจมากขึ้น
3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสาร
4. กำหนดประเด็นหลักที่จะสื่อสารทุกครั้ง
.
หลักการจัดการภาวะวิกฤต
1. จำกัดขอบเขตความเสียหาย
2. หยุดยั้งวิกฤตให้เร็วที่สุด
3. ฟื้นฟูความเสียหาย
.
ในภาวะวิกฤตสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่คือ ความจริง ความจริงที่เราควรรู้ว่าประชาชนกังวลเรื่องอะไร โดยเราจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการกับวิกฤตได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณรูปจาก www.thaigov.go.th
.
-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ภาครัฐควรสื่อสารอย่างไรในวิกฤต Covid-19
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร: รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย