เมื่อโลกหมุนรอบ covid-19
120 views
0
0
"การสื่อสารของนักข่าวในช่วงแรกจะเน้นนำเสนอตัวเลขผู้ติดเชื้อ แต่ต่อมามีการมุ่งนำเสนอความรู้ ข้อปฏิบัติ หรือสิ่งที่ควรทำ ในมิติต่างๆ"

ในส่วนของภูมิภาค นักข่าวท้องถิ่นมีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ที่ตอบสนองกับความต้องการท้องถิ่น ดังนี้
.
- รายงานสถานการณ์ตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ที่สังเกตอาการ ผู้ที่หายจากโรค และผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีการรายงานพื้นที่ที่ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เข้ามายังพื้นที่ในจังหวัด หรือการเดินทางไปทำพิธีทางศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่รวมถึงรายงานตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
- สื่อสารข้อมูลให้ประชาชนตระหนัก และร่วมมือกันป้องกันแพร่กระจายติดเชื้อ
- เน้นสื่อสารให้ลดการชุมนุม และพบปะกัน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากในพื้นที่ปัตตานีมีเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การรวมตัวกันประกอบพิธีทางศาสนาอันเป็นเหตุให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น
- สื่อสารกับกลุ่มผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารกับประชาชน
.
การสมดุลของการสื่อสาร ในบางประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับนักข่าว ได้แก่
- การปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ติดเชื้อ ด้วยการไม่นำเสนอหรือเปิดเผยตัวตนผู้ติดเชื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการตีตราผู้ป่วย
- สำหรับในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม อาจต้องอ้างอิงการสื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
.
สิ่งที่ช่วยปรับสมดุลในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี คือ การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีกำแพงด้านวัฒนธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกัน เช่น มีการตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ก็จะทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
.
-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เมื่อโลกหมุนรอบ covid-19
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร: คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น นักข่าววิทยุ มอ.ปัตตานี และ คุณภาวินี ธำรงธิกุล
นักข่าววิทยุ จุฬาฯ