ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลกับการสื่อสารในยุค Covid-19
87 views
0
0
"การเรียนออนไลน์ถือเป็นการเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลหรือไม่?"

ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัล คือโอกาสในการเข้าถึงสื่อดิจิตัล ท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยี ที่คนสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้ผ่านดิจิตัลได้ แต่ความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากสื่อของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
.
ช่วงโควิด-19 ที่คนไม่สามารถออกมาพบปะกันได้อย่างปกตินั้น ควรใช้สื่อที่ลดความเหลื่อมล้ำกันให้มากที่สุ
.
เกิดการตั้งคำถามสำหรับการเรียนออนไลน์ ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลได้ เนื่องจากมีนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ ดังนั้นซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนออนไลน์จึงควรคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา
.
-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตัลกับการสื่อสารในยุค Covid-19
รายการ Zoomสื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร: ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย