ขาเต่าเทียม
153 views
0
0
"รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เต่าทะเลมักถูกเครื่องมือประมงบาด ทำให้ขาขาด ต้องเกยตื้นเนื่องจากว่ายน้ำไม่ได้ จึงมีการพัฒนา "ขาเต่าเทียม" เพื่อให้เต่ากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม

• กว่าจะได้กลไกขาเต่าเทียมต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน
• สรีระของเต่าแต่ละตัวมีความจำเพาะ
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย