ไวรัสและวัคซีนในการรักษาโควิด-19
127 views
0
0
"ระยะยาวเราจำเป็นต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการให้วัคซีน"

โรคโควิด-19 เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) ที่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและระบาดไปทั่วโลก ปัจจุบันเราป้องกันด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม แต่ในระยะยาวเราต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ก็คือการให้วีคซีน หรือวัตถุชีวภาพที่เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อได้ เนื่องจากเชื้อมีการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน การพัฒนาวัคซีนจึงจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยเริ่มจากการผลิตโปรตีนขึ้นมาเพื่อทดลองในขั้นแรก นำไปใช้กับสัตว์ทดลองในขั้นที่ 2 และนำมาทดสอบกับมนุษย์ในขั้นที่ 3 วีคซีนหลายๆ ตัวได้เริ่มมีทดลองตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ยังต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยถึงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อทดสอบความปลอดภัย

.

-------------------------------------------
ไวรัสและวัคซีนในการรักษาโควิด-19
รายการ ทันโลกวิทยาศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ:
วิทยากร: ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย