ภาวะเศรษฐกิจจีนกับโควิด-19
65 views
0
0
"เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เพราะยังขาดกำลังซื้อจากภายนอกประเทศ"

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้มีการเลิกกิจการและการพักกิจการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานตกงานและว่างงาน เพราะมีการลดลงของความต้องการซื้อสินค้าจากทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าจากเอเชียรายใหญ่ทั้งจากยุโรปและอเมริกายังเผชิญวิกฤตอยู่จึงส่งผลต่อกำลังซื้อที่ลดลง ทางประเทศจีนเริ่มมีการเปิดเมืองอู่ฮั่น และเดินเครื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสั่งซื้อภายในประเทศ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เพราะยังขาดกำลังซื้อจากภายนอกประเทศ
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ภาวะเศรษฐกิจจีนกับโควิด-19
รายการ เปิดโลกเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี