ไขข้อข้องใจบิลค่าไฟพุ่งสูงขึ้น ในช่วงเดือนเมษายนที่คน work from home
81 views
0
0
"การใช้ไฟเพิ่มขึ้นจนเกินอัตราที่กำหนด ทำให้ค่าไฟในหน่วยต่อๆ ไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากการคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้า"

จากการที่ประชาชนพบว่าบิลค่าไฟในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว จากการอยู่บ้านสนองนโยบายของรัฐบาลและการ Work from home นั้น เกิดจากการคิดค่าไฟในแบบ อัตราก้าวหน้า ที่มีค่าไฟสูงขึ้นเมื่อมีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการอยู่บ้านนั้นทำให้เรามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยที่อาจไม่รู้ตัว เช่น การหุงข้าวหรือการทำกับข้าว การใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอว์นิกต่างๆ เมื่อมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นจนเกินอัตราที่กำหนด ทำให้ค่าไฟในหน่วยต่อๆ ไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากการคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้าจึงทำให้บิลค่าไฟพุงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ไขข้อข้องใจบิลค่าไฟพุ่งสูงขึ้น ในช่วงเดือนเมษายนที่คน work from home
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: คุณอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
รองประธาน กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุนของสภาผู้แทนราษฎร