มุมมองการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ในภาวะโควิด-19
187 views
0
0
"การใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ในภาวะโควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"

การใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ คือการปรับตัวให้เราคุ้นชินการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวและการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมผ่านโปรแกรมออนไลน์ การพบปะพูดคุยที่น้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้คุ้นชิน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
มุมมองการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ในภาวะโควิด-19
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: ดร.นพ.มโน เลาหวณิช
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต