เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยลดลง การคลายมาตรการต่างๆ มีแนวโน้มจะส่งผลอย่างไร
167 views
0
0
"เริ่มผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจได้ แต่ยังคงมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด"

จากการใช้ พรก.ฉุกเฉินและมาตรการทางสาธารณสุขในการจัดการกับปัญหาโควิด-19 ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันลดลงและสามารถควบคุมได้ การผ่อนปรนและคลายมาตรการต่างๆ จึงควรเริ่มจากผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจได้ แต่ยังคงมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อม เพื่อรองรับการเปิดเมืองผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยลดลง การคลายมาตรการต่างๆ มีแนวโน้มจะส่งผลอย่างไร
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: คุณสุทิน คลังแสง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(ประธานวิปฝ่ายค้าน)