New nomal ของสื่อในยุค Covid-19
75 views
0
0
"โควิด-19 ทำให้เกิดการจัดระเบียบการทำข่าว เพื่อลดความแออัดของนักข่าว เป็นการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย"

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การทำงานภาคสนามของสื่อเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากต้องมีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และยังทำให้เกิดการจัดระเบียบในการทำข่าวมากขึ้น ไม่มีการแย่งถามคำถามสัมภาษณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้น อีกทั้งโควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการกระบวนการทำข่าวที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำข่าวภาคสนาม แล้วนำข้อมูลมาแบ่งกันเพื่อลดจำนวนนักข่าวไม่ให้เกิดการแออัดมากเกินไป

นอกจากนักข่าวแล้ว การทำงานของผู้ประกาศข่าวก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากทำหน้าที่ผู้ประกาศที่สตูดิโอก็มีการปรับเปลี่ยนมาทำหน้าที่ผู้ประกาศจากที่บ้านแทน และไม่เพียงแค่สื่อมวลชนที่มี New Normal เท่านั้น ในยุคโควิด-19 ยังทำให้ประชาชนมี New Normal ในการหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
New nomal ของสื่อในยุค Covid-19
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร: คุณรวี ตะวันธรงค์
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์