ไทยพีบีเอส ปรับผังรายการเด็ก ตอบโจทย์เปิดภาคเรียนเดือน ก.ค.
72 views
0
0
" แม้ปัจจุบันจะมีสื่อออนไลน์เข้ามามากมาย แต่สื่อกระแสหลักก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก"

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป สื่อสาธารณะอย่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ามามีส่วนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกลายมาเป็นโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้ ผ่านทางโทรทัศน์ เพื่อรองรับวิถี New Normal ที่ส่งผลให้รูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสื่อสาธารณะจึงเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แบบใหม่ แม้ว่าปัจจุบันเด็กๆ จะมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นทางเลือก แต่ก็ยังมีเด็กเกือบ 70% ที่เข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ ดังนั้นสื่อกระแสหลักยังถือว่ายังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีการปรับผังช่วงรายการเด็กให้เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อว่า “ช่วงสนุกเรียน” ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่การเป็นช่องแห่งการเรียนรู้ในอนาคตอย่างที่ได้วางแผนไว้

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ไทยพีบีเอส ปรับผังรายการเด็ก ตอบโจทย์เปิดภาคเรียนเดือน ก.ค.
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร: รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส