มาตรการรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19
164 views
0
0
" รัฐบาลมีมาตรการรับมือทั้งด้านสาธารณสุข ด้านศรษฐกิจ รวมถึงในด้านการเมืองด้วย "

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ คนละ 5,000 บาท ขยายระยะเวลาจากจ่ายให้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็น 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและขาดรายได้ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้ สำหรับในการเยียวยาระยะที่ 3 รัฐบาลได้มีการกู้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ โดยรัฐบาลมีมาตรการรับมือทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องการเมือง เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
มาตรการรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: อ.ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ