สถานการณ์โควิด-19 ในภาคใต้ตอนล่าง
175 views
0
0
" สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต กระบี่ สตูล มีตัวเลขการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว"

เนื่องจากสถานการณ์ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต กระบี่และสตูล มีการระบาดของโควิด19 ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวัฒนธรรมและการประกอบพิธีทางศาสนา ที่ทำให้ต้องมีการสัมผัส และใกล้ชิดกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตนั้น มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมาก และการใกล้ชิดกันในสถานบริการต่างๆ มีส่วนทำให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ที่มีตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด โดยทางรัฐบาลพยายามที่จะจำกัดขอบเขตและหาวิธีเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อให้ได้มากที่สุด

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สถานการณ์โควิด-19 ในภาคใต้ตอนล่าง
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์